روز بازگشت، اشک و بوسه بر خاک وطن در ستایش بازگشت اسرا

روز بازگشت، اشک و بوسه بر خاک وطن

۲۶ و ۲۷ مرداد سال ۶۹؛ همان روزهایی که خاک ایران پذیرای اولین گروه آزادگان جنگ ۸ ساله تحمیلی بود. درست چنین روزی بود، ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹. اولین گروه آزادگان ایرانی پس تحمل سال‌ها اسارت و رنج در زندان‌های رژیم بعث عراق...

ادامه مطلب ...