از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید.

سخنرانی رییس جمهوری در سازمان ملل آغاز شد.

بخشی از سخنان روحانی به این شرح است:

– در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر می‌کنند با تقویت ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و تضعیف سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در کوتاه‌مدت بر جذب آرای مردم تاثیر بگذارند.

– تحریم های ناموجه و نامشروع خود یک جور تروریسیم است.

– ایران و ایرانیان هرگز در مقابل طوفان‌ها نشکسته و سر خم نکرده است

– در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که سیاست امریکا از اول غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواست مردم ایران که در انتخابات مختلف بروز پیدا کرده محکوم به شکست است.

– سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش گروگان بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا شود.

– امریکا از دیگران هم می‌خواهد برجام را نقض کند و خطرناک تر اینکه دیگران را نیز تهدید می‌کند که اگر به قطع نامه شورای امنیت عمل کنند مجازات خواهد شد این یعنی سرپیچی از قانون.

– آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد، حق هم دارد.

– هیچ ملتی را نمی‌توان با زور به پای مذاکره آورد

– سياست غلط دولت آمريكا در قبال ایران محکوم به شكست است

– ما از شما دعوت میکنیم که در نهادهای بین المللی بمانید. تحریم و تکفیر نکنید. برای گفت و گو نیازی به عکس های دو نفره نیست می توان همین جان در مجمع بنی المللی سخت گفت.

– گفت وگو را همین جا آغاز می‌کنم، سازمان ملل یکی از ادارات شما نیست، هر گفت و گویی از هرجایی که آن فرد گفت و گو را قطع کرده می تواند آغاز شود با تهدید نمی شود گفت و گو کرد.

– از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید

– بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و نداریم

– به میز مذاکره‌ای که خودتان برهم زدید، بازگردید

– اگر صلح آرمان شماست؛ جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت

– سیاست ایران روشن است. نه جنگ نه تحریم. ما از صلح و دموکراسی در خاورمیانه حمایت می کنیم.

– ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون هرگونه ملاحظه ای محکوم می کنیم.

– چرا رهبران تروریستی در کشورهای غربی فعایت می کنند؟ آیا اینها مخالف مقررات بین المللی نیست؟ برای مبارزه با تروریسم نیاز عزم جهانی هستیم.

– در آینده با هرگونه تلاش برای اخلال در تنگه هرمز مقابله خواهیم کرد.