ونگ// اکبر مقدسی–
ماشاء ا… طزریی نژاد رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان نکا در نشست خبری بارسانه ها ضمن بیان وضعیت ورزش شهرستان به مهمترین برنامه های سال جدید پرداخت.
رییس اداره ورزش و جوانان نکا با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهرستان از جمله سالن ورزشی روستای خورشید، سالن طبقاتی شهر نکا که سالهاست نیمه تمام رها شده و نیز سالن ورزشی روستای چلمردی ونیز راه اندازی مجدد استخر بزرگ تربیت بدنی شهر که از زمان سیل اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون خساراتی بر آن وارد و تعطیل است از مسئولان استانی و کشوری خواست با توجه به پتانسیل بالای ورزشی در شهرستان نکا پروژه های نیمه تمام هرچه سریعتر تکمیل شود.
وی گفت از برنامه های آینده اداره ورزش شهرستان توجه به جوانان و ورزشهای همگانی، قانونمند کردن باشگاهها، فعال نمودن هیئت ادیشه ورز و تعیین استراتژی ورزش شهرستان، تقویت ورزشهای بومی محلی، فعال نمودن روابط عمومی اداره و… می باشد.