این روزها برخی از دلسوزان بیت المال در شهر نکا موضوعی را مطرح می کنند که نیاز به بررسی و کنکاش بیشتر از سوی نهادهای نظارتی دارد.
گفته می شود سازمان جهاد کشاورزی مازندران چند باب مغازه تجاری و ساختمان اداری جمعا به متراژ حدود ۵۰۰ متر مربع و حدود ۱۰۰۰ متر زمین و ابنیه های دیگر در مرکز شهر جنب اداره برق را به قیمت حدود ۱۱ میلیارد تومان از طریق مزایده عمومی به فرد یا افرادی فروخته است. برخی از شهروندان و دلسوزان اموال عمومی وبیت المال در تماس با خبرنگار سایت ونگ این قیمت را بسیار پایین دانسته و معتقدند ارزش واقعی این املاک دهها برابر این رقم بوده و قیمت فروخته شده غیر واقعیست.
از طرفی بررسی های بعمل آمده نشان می دهد قیمت مذکور در سال ۹۹ واز طریق قیمتگذاری کارشناسان رسمی انجام شده و مزایده در سه نوبت تکرار و خریداری پیدا نشد و در نهایت شخصی آن را خریداری کرده است.
برخی شهروندان معترض می گویند حتی در سال ۹۹ هم قیمت این املاک بیش از ۱۰ برابر رقم مذکور بوده است.
حال با توجه به این اتفاقات چند سوال اذهان را درگیر می کند:
۱- وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان جهاد استان چرا باید املاکش را به حراج بگذارد؟ یعنی اینقدر محتاج و نیازمند شدند؟!
۲- آنطور که برخی از مشاوران املاک در نکا بیانمی کنند ارزش این املاک حتی در سال گذشته بسیار بالاتر بوده، کدام کارشناس رسمی روی آن قیمت گذاری کردند؟
۳- چنین موضوعات حساسی حتما از دید دستگاههای نظارتی پنهان نمی ماند اما آنچه در سطح شهر میان مردم روایتهای گوناگون و شایعاتی مطرح شده است آیا بهتر نیست جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها نسبت به این موضوع شفاف سازی کنند؟