مهدی رازجویان در جلسه شورای اداری شهرستان سیمرغ گفت: ۴۲ هزار کشاورز براثر سیل سال قبل و اوایل امسال دچار خسارت شدند. ‎

مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در جلسه شورای اداری شهرستان سیمرغ با قدردانی از اهتمام همه فعالان سیل اسفندماه سال ۹۷ و فروردین ماه ۹۸ در استان برای امدادرسانی و ساماندهی امور در زمانی مطلوب، تصریح کرد: تلاش و پیگیری دستگاه ها، نهادها، نیروهای جهادی و مردم استان سبب شد تا اقدامات بازسازی سیل در مازندران مورد تقدیر قرار گیرد.

وی با اشاره به سهم برخورداری مازندران نسبت به استان های دیگر؛ تصریح کرد: نباید جاده کیاکلا به بابل و برخی طرح های عمرانی استان به طول انجامد و باید با پیگیری سهم برخورداری مازندران در این خصوص تقویت شود.

رازجویان یادآور شد: ما می توانیم با پیگیری و جدیت بیشتر امور را به سرانجام رسانیم و اگر کوهی از اعتبار داشته باشیم و عزم نداشته باشیم نمی توانیم مسائل را حل کنیم.

معاون استاندار مازندران از تخصیص ۱۵۸ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت سیل به زیرساخت ها خبر داد و گفت: این درحالی است که ۷۰۰ میلیارد تومان سیل به زیرساخت های استان خسارت زده است.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات باید در اجرای پروژه ها اولویت بندی داشته باشیم و طرح های مهم را اجرایی کنیم.

رازجویان با اشاره به اینکه ۴۲ هزار کشاورز براثر سیل امسال دچار خسارت شدند، گفت: ۳۸ هزار نفر در سامانه سجاد ثبت نام کردند و مابقی به دلیل کمبود وقت نتوانستند ثبت نام داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اظهار اینکه برای اولین بار دولت برای جبران خسارات کشاورزی اعتبار درنظر گرفته است، تصریح کرد: این اعتبار برای اولین بار توسط دولت مصوب شده است.