پارسال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد

 عضو هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: پارسال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف کشاورزی کشور به فعالان تولید پرداخت و فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش کشاورزی ایجاد شده‌است.

 داور ماهی‌کار روز شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرجدید شعب بانک کشاورزی مازندران افزود: ۶۰ درصد منابع مالی این بانک فقط برای بخش کشاورزی است و مطالعات نشان داده است تامین اعتبار دربخس کشاورزی در افزایش تولید موثر است و در صورت کمبود اعتبار تا ۲۰ درصد تولید محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد.

وی گفت: امسال نیز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه کشت گلخانه‌ای، پرورش ماهی در دریا و توجه به زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، حمایت از محصولات صادرات محور، حمایت از تولید محصولات استراتژیک و از همه مهم‌تر حمایت از توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری از اولویت‌های اعتباری بانک کشاورزی است.

به گفته ماهی‌کار توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه مورد تاکید است و این بانک همواره در تامین منابع در حمایت از حفظ اشتغال روستایی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش درآمد کشاورزان برنامه‌ریزی کرده‌است.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی، ایجاد اشتغال  و افزایش درآمد در کنار حفاظت از زمین و محیط زیست از اهداف توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه است، اظهارداشت: بانک کشاورزی همسو با این رویکرد منابع مالی خود را طبق مقررات به بخش‌های کشاورزی اختصاص داده و این فرایند نیز ادامه می دهد.

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: علاوه بر پرداخت تسهیلات، از کسانی که در بخش تولید دچار خسارت و یا با خطر مالی مواجه شوند، طبق برخی از مفاد قانونی حمایت ویژه می شود.

ماهی‌کار به اهمیت کشاورزی مازندران و نقش آن در امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: شعب بانک کشاورزی مازندران نقش بسیار مهم و حساسی در حمایت از کشاورزان با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه تولید دارد.

وی افزود: زمین‌های حاصلخیز کشاورزی مازندران با حمایت مالی ارزان قیمت که منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان شود، قابل حفاظت است.

در حال حاضر استان مازندران با تولید ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند.این استان با برخورداری از تنها ۲.۵ درصد از سطح زراعی کشور، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی کشاورزی کشور را در اختیار دارد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم محمد تقی قزلسفلی به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی مازندران معرفی شد و از خدمات حدود سه ساله علی کمندی قدردانی شد.