مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران منصوب شد

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «عباس زارع» را به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران منصوب کرد .

 طی حکمی از سوی سیدعباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «عباس زارع» به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران منصوب شد .

زارع که پیش از این معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران بوده است اهل شهرستان ساری است .

پیش از این « محمود شالویی » به مدت یکسال مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را بر عهده داشته است .