دکتر خانجانی رئیس شبکه بهداشت نکا با اشاره به خدمات بخش درمانی شهرستان گفت: بیش از ۴۰۰ هزاز نفر از طریق بیمارستانها، پزشکان خانواده شهری و روستایی، درمانگاه تخصصی طوبی و… ویزیت شدند و در بخش اورژانس ۱۱۵ نیز ۳۲۴۰ ماموریت انجام شد و ۴۶۹۱ نفر در بیمارستان امام حسین بستری و ۹۱۰۶ نفر بستری تحت نظر اورژانس صورت گرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا که بمناسبت هفته سلامت در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به ۷۵۰۰ متر فضای بهداشتی و درمانی که در سطح شهرستان طی سالهای اخیر احداث شده و حدود ۹۰۰۰ متر فضا در حال ساخت می باشد که مهمترین آن فاز دوم بیمارستان امام حسین با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

دکتر خانجانی با اشاره به شعار سال سازمان بهداشت جهانی مراقبتهای بهداشتی اولیه راهی به سوی پوشش همگانی سلامت، به لزوم مراقبتهای بهداشتی و ورزش و تغذیه و.. تاکید کرد