اعضای هیات رئیسه اتاق فکر و توسعه مازندران نسبت به بی اعتمادی مردم به برنامه های دولت در این استان هشدار داده و می گویند بخشی نگری و شبه توسعه در مناطقی از مازندران عامل عقب افتادگی استان است.

به گزارش ایرنا، اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران آذرماه سال گذشته به دستور استاندار پیشین مازندران و به تبع آن کمیته های تسهیل گران توسعه پایدار در ۲۲شهرستان استان شکل گرفت.
اگرچه محمد اسلامی پس از حدود ۱۳ماه در کسوت استانداری مازندران به عنوان وزیر راه و شهر سازی معرفی شد اما احمد حسین زادگان استاندار جدید و بومی استان مازندران نیز با همان رویکرد نقش و تاثیر گذاری اتاق فکر توسعه پایدار استان را غیر قابل انکار می داند.
در حال حاضر ۵۰۰نفر از نخبگان به ویژه دانشگاهیان عضو اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران و کمیته تسهیل گران توسعه پایدار ۲۲شهرستان استان هستند.
توجه به نظرات کارشناسی اتاق فکر، شناخت و معرفی مهمترین مشکلات مازندران، اولویت بندی مشکلات و ارائه راه حل های کوتاه، میان و بلند مدت، توسعه پایدار و متوازن، توجه به بخش خصوصی و پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران از مهمترین سخنان اعضای هیات رئیسه اتاق فکر توسعه و تعالی استان در نشست امروز شنبه بوده است.
مهدی احمدی فولادی از فرهنگیان و عضو هیات رئیسه اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران از شهرستان ساری در این نشست تدبیر را مهمترین شرط برای موفقیت در هر کاری دانست و گفت: طی سال های پس از انقلاب تدبیر در فعالیت های برنامه ای استان همواره کمیاب و کم رنگ بوده است.
وی بر وحدت و اتحاد در جامعه برای عملیاتی کردن تدبیر برنامه ای تاکید کرد و افزود: همه باید در رسیدن به توسعه پایدار تن به حق بدهیم و نسبت به اصلاحات و مردم مداری همراه و پایبند باشیم.
وی با بیان اینکه ناپاکدستی بزرگترین مشکل کشور و استان مازندران است، اظهار داشت: انسان پاکدست و خدمت گذار مردم از هر سلیقه، حزب و گروه می تواند برای هر جامعه ای عزیز و شایسته باشد، چراکه توسعه پایدار را مورد توجه قرار می دهد.
دکتر مازیار ایکانی یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران از شهرستان چالوس گفت: در فضای تحریم و مشکلات اقتصادی فعلی کشور که منجر به کاهش اعتماد عمومی مردم به دولت شده ، باید مدل های توسعه ای را در برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت به حوزه اقتصادی معطوف کرد.
وی با بیان اینکه مدل توسعه گرا در مازندران می تواند از بالا به پائین، جامعه محور و محله محور باشد، ادامه داد: راهکار ها نیز باید روشن تر ارائه شود تا مشارکت آحاد مردم بیشتر شود.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی با بیان اینکه برنامه ها باید بر اساس آمایش سرزمینی مازندران منطبق باشد، بر ترویج گفتمان توسعه پایدار و متوازن در مازندران تاکید و گفت: توسعه پایدار و متوازن مازندران نیاز به اجماع و وحدت دارد که باید آن را عملیاتی کنیم.
وی نهاد سازی جدید در مدیریت مازندران را عامل گفتمان سازی موفق دانست و گفت: با نگاه سنتی و بخشی نگری حاکم بر مازندران نمی توان به توسعه پایدار رسید و برای رسیدن به توسعه مورد نظر استان باید از سرمایه گذاران به درستی حمایت کرد.
ایکانی تصریح کرد: فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بدون آورده از مشکلات جدی در استان مازندران است و باید از بین برود و همه چیز شفاف سازی شده و برای سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد.
اسماعیل میرتبار یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران از شهرستان آمل نیز توسعه بدون پایدار را ضد ارزش ترین فعالیت برنامه ای دانست و گفت: شبه توسعه،استان را عقب افتاده و بدبخت کرده است.
وی افزود: توسعه پایدار با برنامه های احساسی و بر اساس ملاحظات دستگاه های اجرایی در مازندران عملیاتی نمی شود و معتقدم که اتاق فکر می تواند با تبیین صحیح شاخص های توسعه، توسعه پایداری را برنامه ریزی و عملیاتی کند.
** مشکلات مازندران احصاء و اولویت بندی شود
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این جلسه با بیان اینکه فرمانداران و مدیران شهرستانی و استانی باید گوش شنوایی از اعضای اتاق فکر توسعه و تعالی داشته باشند، گفت: اینکه نظرات جمع بندی و کارشناسی شده اتاق فکر توسعه تعالی باید اساس تصمیم سازی و تصمیم گیری باشد تعارف نیست بلکه یک الزام است.
حسین حسن نژاد افزود: امروز با توجه به مشکلات اقتصادی، تحریم ها و محدودیت منابع، باید تصمیم گیری درستی داشته باشیم و توجه به نظرات کارشناسی اتاق فکر راه گشا است.
وی گفت: معتقدم حوزه کارشناسی دستگاه های اجرایی به دلیل عادت و ملاحظات محلی و جغرافیایی استان مازندران را با عقب ماندگی جدی مواجه کرده است، چراکه تصمیمات بر اساس شاخص های توسعه ای گرفته نشده است.
معاون استاندار مازندران جدی ترین مشکل امروز استان را عدم شناخت و احصاء مشکلات و اولویت بندی برای حل آن دانست و گفت: به همین دلیل اتاق فکر توسعه و تعالی استان مورد توجه استاندار و معاونان این نهاد حاکمیتی قرار گرفته است.
وی گفت: هر تصمیم گیری در استان مازندران به ویژه در حوزه زیر ساختی باید منجر به زایش سرمایه گذاری جدید شود وگرنه نمی توانیم به توسعه پایدار برسیم.
در پایان این نشست مقرر شد تا اعضای اتاق فکر و توسعه استان مازندران به صورت جدی تر مسائل و مشکلات استان را تبیین وبرای ان راه حل های مشخص جهت رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ارائه دهند.