ونگ وا/ جمعی از کشاورزان روستاهای اسرم، زید سفلی و زید علیا با تجمع در محل ولیجی چشمه نکا نارضایتی خود را از عملکرد شهرداری نکا اعلام کردند.

این کشاورزان شهرستان میاندورود که خود را حقابه بران چشمه بادو ولیجی معرفی کردند با تماس به خبرنگار ونگ وا نسبت به آلودگی چشمه و روند کند فعالیت عمرانی شهرداری معترض بودند.

یونس اسدی از کشاورزان روستای اسرم به خبرنگار ما گفت یکسال پیش شهرداری نکا با آنها صورتجلسه ای را به امضا رساند تا چشمه بادو ولیجی را احیا و لایه روبی کند و در آن طرح گردشگری را اجرا کند اما با گذشت یک سال نه تنها هیچ خبری نشد بلکه چشمه به حال خودش رها و آلودگی آن بیشتر شد که برای مزارع ما خطرناک شده است.

احمد طلایی نماینده کشاورزان روستای زید علیا هم گفت در آن توافق قرار شد شهرداری نکا ابتدا چشمه را ساماندهی کند و سپس با احداث کانال آب در کنارش آبهای سطحی پشت جاده و منطقه شهرک شهید عباسپور  از آن کانال هدایت شود و با آب چشمه مخلوط نشود اما چرا شهرداری هنوز به چشمه دست نزده ولی همه آبها را به داخل چشمه هدایت کرده است.

اصغر نجفی دهیار زید سفلی هم ضمن اعتراض به وضع موجود از شهرداری خواست ابتدا وضعیت چشمه را مشخص کند.

کشاورز دیگری با اشاره به آلودگی چشمه و مسدود شدن  آن را برای اراضی خودشان خطرناک دانست.آنها معتقدند وضعیت چشمه در گذشته بهتر بوده است وقتی قرار شد شهرداری در این مکان پروژه اجرا کند کشاورزان آن را لایه روبی نکرده و آلودگی آن بسیار بالاتر از گذشته شده است.

گفته می شود حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای اسرم، زید سفلی و علیا بصورت مستقیم از چشمه ولیجی و کانالهای اطراف حقابه دارند.

لازم به ذکر است اجرای طرح ورودی شهر نکا و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی و نیز طرح گردشگری چشمه بادو ولیجی محله از طرحهای بزرگ شهرداری نکاست که  دکتر احمدی شهردار نکا آن را از سال قبل کلید زد اکنون مدتی است که پروژه متوقف شده است.