رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که امسال تاکنون دستکم ۱۲ هزار شغل در بخش صنعت استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد محمد پور عمران عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در چالوس افزود:‌ برای ایجاد این تعداد شغل بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی توضیح داد: هم اکنون میزان اشتغال در بخش صنعت استان بر اساس پروانه فعالیت صادر شده ۶۱ هزار و ۵۱۱ نفر و اشتغال واقعی ۵۸ هزار و ۶۱ نفر است.
محمدپور عمران اجرایی نشدن نیمی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان را یکی از مهم ترین موانع واحدهای تولیدی مشکل دار برای فعالیت بهینه یا بازگشت به مدار تولید برشمرد و گفت: به عنوان نمونه امسال نشست های رفع موانع تولید حدود یکهزار و ۲۵۰ مصوبه داشت که حدود نیمی از آنها اجرایی نشد.
وی بخشنامه اخیر دادستان کل کشور در حمایت از مصوبات ستاد رفع موانع تولید و اشتغال را نسخه درمان بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مازندران دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.
دادستان کل کشور در ۲۲ آبان ماه امسال در راستای حمایت از مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی در بخش تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ، تامین مالی ، تعیین تکلیف بدهی های معوق و نیز محدودیت های زیست محیطی ، منابع طبیعی و نیز حل موانع صادراتی از تمامی دادستان های عمومی و انقلاب خواسته که در اجرایی کردن مصوبات ستادهای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی همراهی لازم را داشته باشند .
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت : عمده مصوبات در این نشست ها تعیین تکلیف بدهی های معوق بانکی واحدها ، محدودیت های زیست محیطی و خارج کردن این واحدهای تولیدی از مصادره بانک ها بود که متاسفانه بنا به دلایلی این مصوبات اجرایی نشد.