معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در همایش رابطان پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی مازندران، عنوان کرد: تدوین یک برنامه جامع برای کلیه دستگاه ها در خصوص پدافند غیرعامل مبتنی بر مدل های استراتژیک از جمله تدوین نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها یک ضرورت است.

 ضرورت تدوین برنامه جامع پدافند غیر عامل از سوی کلیه دستگاه های اجرایی

به گزارش ونگ وا احمد حسین زادگان با اشاره به اینکه در اجرای پدافند غیرعامل استحکام زیرساخت ها و جایگزینی و دو منظوره کردن تاسیسات مورد توجه مدیریت های دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: استحکام زیرساخت ها در حوزه های راه، ابنیه و ساخت و ساز باید استاندارد سازی شده و کیفیت آن ها با پیوست پدافند غیرعامل همراه باشد.

لزوم مقابله با آفت شپ پره شمشاد به عنوان گونه های نادر

وی به ضرورن مقابله با آفت شب پره شمشاد به عنوان گونه های نادر تاکید کرد و گفت: به طور مشخص در هجوم آفت شب پره به شمشاد های استان دستگاه ه های متولی و فرمانداری ها و شهرداری های استان اهتمام و همکاری مجدانه داشته باشند.

حسین زادگان با اشاره به لزوم به کارگیری نهاد های غیر دولتی در این حوزه، عنوان داشت: از ظرفیت تشکل های غیر دولتی و سمن های حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی و بخش خصوصی در شورای پدافند غیر عامل شهرستان ها استفاده شود.

جانشین رییس شورای پدافند غیر عامل استان مازندران بر توسعه زیرساخت های دستگاه های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: کلیه دستگاه های اجرایی استان با توجه به بند ز تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ یک درصد از اعتبارات تملک دارایی را به طرح های پدافندی استان اختصاص دهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران افزود: توجه به دستورالعمل های پدافند غیر عامل از سوی دستگاه های اجرایی می تواند در پیشگیری از حوادث و اتفاقات موثر باشد.

 

.