سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس انتصاب های اعضای هیات مدیره ها، مدیران عامل شرکت ها و هلدینگ ها، مدیران عامل سازمان ها، صندوق ها و موسسه های وابسته از طریق فراخوان عمومی و بررسی رزومه نخبگان انجام می شود.

به گزارش   ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشنامه «انوشیروان محسنی بندپی» آمده است: به کارگیری بدون ضابطه افراد در سطوح مدیریتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه، اساس هرگونه ناکارآمدی، منشا فساد، تبعیض، عامل تخریب و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اعتبار نظام مدیریتی کشور است.
در این بخشنامه تاکید شده است، «به منظور ساماندهی عزل و نصب ها، پایبندی به اصول تخصص گرایی، ضوابط شایسته سالاری و نظر به حساسیت و مطالبه جامعه، تاکید می شود طبق بخشنامه پانزدهم مردادماه امسال و با هدف فراهم سازی فرصت های برابر برای واجدان شرایط، این انتخاب ها، از طریق فراخوان عمومی و بررسی رزومه نخبگان انجام خواهد شد.»
بندپی در این بخشنامه اعلام کرده «کمیته انتصابات باید منتخب برای تصمیم گیری نهایی درباره منتخب خود، در گزارش دقیقی از فرآیند انتخاب را به همراه اسناد به دفتر اینجانب ارسال کند زیرا هرگونه انتصاب خارج از این فرآیند، غیرقابل قبول است.»
«در زمینه انتصاب معاونان و مدیران بلافصل ستادی و اجرایی نیز لازم است رئیسان سازمان ها، صندوق ها و موسسه های وابسته پس از هماهنگی و اخذ تایید اینجانب اقدام کنند.»
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری بیستم مردادماه امسال براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی در حکمی «انوشیروان محسنی بندپی» را به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.
نمایندگان مجلس ۱۷ مردادماه با استیضاح علی ربیعی با ادامه فعالیت او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و وی از همراهی دولت دوازدهم بازماند.