حسن خیریانپور تصریح کرد : از محل تسهیلات روستایی در مرحله اول مبلغ ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به استان مازندران اختصاص یافت که با هدایت های مدبرانه جناب آقای مهندس اسلامی استاندار محترم مازندران و پیگیری ها و جلسات مکرر ایشان تعداد ۱۴۶۲ طرح به مبلغ ۴۷۹ میلیارد تومان توسط کمیته های فنی بررسی و برای بانکهای عامل ارسال شد. ‎

 

: حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسه منابع استانداری مازندران که در جلسه کمیته نظارت بر تسهیلات طرح های اشتغال روستایی سخن می گفت ، افزود: طبق گزارش اخذ شده از سامانه کارا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با اهتمام مجدانه مدیران بانکهای عامل ، مدیران و دستگاه های اجرایی ، فرمانداران ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و استانداری با تعداد ۶۶۶ فقره طرح به مبلغ ۹۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ۶۰ درصد سهمیه ابلاغی در جمع ۵ استان برتر کشور قرار گرفت.
حسن خیریانپور تصریح کرد : از محل تسهیلات روستایی در مرحله اول مبلغ ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به استان مازندران اختصاص یافت که با هدایت های مدبرانه جناب آقای مهندس اسلامی استاندار محترم مازندران و پیگیری ها و جلسات مکرر ایشان تعداد ۱۴۶۲ طرح به مبلغ ۴۷۹ میلیارد تومان توسط کمیته های فنی بررسی و برای بانکهای عامل ارسال که تا کنون تعداد ۷۲۹ طرح به مبلغ ۱۱۴ میلیارد تومان در بانکهای عامل مصوب و ۶۶۶ طرح از این تعداد به مبلغ ۹۹ میلیارد و ۳۰۱ میلیون تومان توسط بانکها انعقاد قرارداد گردیده که برای آن تعداد ۱۸۳۳ نفر اشتغال پیش بینی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران با تشکر از همه دست اندرکاران تصریح کرد: باید در نهایت دقت و سرعت لازم در خصوص انعقاد قراداد سهیمه استان مازندران و پرداخت این تسهیلات اقدام شود و مهمتر اینکه باید فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در قبال پرداخت تسهیلات مزبور بر تحقق اشتغال تعهد شده نظارت و مراقبت جدی را اعمال دارند.
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران افزود: در پایان این طرح عملکرد فرمانداران و مدیران بانکهای عامل مرتبط و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط را ارزیابی نموده و اقدامات بعدی انجام خواهد شد.