استاندار مازندران گفت : ادعای ساخت سد فینسک در حوزه آبریز این استان برای آبرسانی به استان سمنان هیاهوی فضای مجازی است و واقعیت ندارد .

محمد اسلامی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : هیچ اتفاقی در حوزه سرزمینی در ارتباط با ساخت سد فینسک رخ نداده است که با ادعای دفاع از منافع مردم و استان سبب چنین واکنش و هیاهویی شده باشد .
عده ای در شهرستان ساری طی دو هفته گذشته با ادعای شروع ساخت سد فینسک بر روی یکی از سرشاخه های رودخانه ‘ تجن ‘
اقدام به تشکیل پویش در فضای مجازی برای جلوگیری از این اقدام کرده اند.
کار مطالعاتی ساخت سد فینسک بر روی رودخانه ‘ اسپه رود ‘ از سرشاخه های رودخانه تجن بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از سال ۸۹ آغاز شد ولی هنوز به پایان نرسیده است .
رودخانه تجن تامین کننده آب پشت سد شهید رجایی در شهرستان ساری است که با ۱۶۰ میلیون متر مکعب ذخیره سازی بزرگ ترین سد استان مازندران به شمار می رود .
استاندار مازندران گفت : عده ای که هیچ ارتباطی با منافع مردم و استان مازندران ندارند ، بدون دلیل مشخص و این که اتفاق خاصی برای ساخت سد رخ داده باشد با بهره گیری از فضای مجازی هیاهوی بیهوده ای راه انداخته اند.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد : این واکنش های احساسی و بی مبنا در فضای مجازی و رسانه ای فاقد پشتوانه مردمی و حرکتی اختلاف انگیز است که نتیجه ای جز ایجاد بدبینی در مردم که خوشایند معاندان نظام است ، ندارد .
** پیگیری کارشناسی سد فینسک
اسلامی اظهار داشت : مسایل پیرامون سد فینسک از طریق کارشناسی با حمایت مسئولان استانی در حال پیگیری است و هیچ اتفاق جدیدی در این ارتباط رخ نداده است.
مدیریت ارشد مازندران تاکید کرد : قطعا مسئولان استانی از منافع ملی و استان به خصوص مردم مازندران حمایت و در جهت حفظ منافع ملی و مردمی حرکت خواهند کرد.
منطقه مورد مطالعه سد فینسک در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق شهر سمنان واقع است .
بازدید اخیر چند تن از مسئولان مازندران و یکی از نمایندگان ساری در مجلس شورای اسلامی از محل ادعایی ساخت سخت فینسک نشان می دهد که تاکنون هیچ اتفاق خاصی در منطقه رخ نداده است .
واکنش های احساسی در فضای مجازی و محافل رسانه ای و سیاسی شهرستان ساری در ارتباط با اثرگذاری ساخت این سد بر روی ذخایر آبی سد شهید رجایی در حالی است که تاکنون هیچ مطالعه کارشناسی در این باره صورت نگرفته است .
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ، ساخت سد فینسک ، هفت درصد بر ذخیره آبی سد شهید رجایی اثرگذاری می کند که با توجه به شرایط خشکسالی موجود و آبگیری کمتر از ۴۰ درصدی این سد باید با حساسیت و مطالعه کارشناسی تصمیم گیری شود.