رئیس کمیسیون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر ساری:

رئیس کمیسیون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه روابط عمومی باید استراتژیک یک مدیر را به کارکنان مجموعه اتتقال دهد گفت: در کنار این مهم باید چشم و گوش مدیر متبوع خود در سازمان نیز باشد و اگر موارد انتقادی از ضعف ها و کاستی ها را می شنوند باید به خوبی آنها را انتقال دهند.

به گزارش ونگ وا، به نقل از شورای شهر ساری قاسم قاسمی، با اشاره به اینکه خودش از خانواده بزرگ روابط عمومی است، فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی را به شورای روابط عموم شهرداری ساری تبریک گفت.

وی با بیان اینکه روابط عمومی سهم بسزایی در مدیریت افکار مردم و کارکنان مجموعه ایفا می کند، افزود: این واحد با نشر آگاهی و ایجاد مشارکت های عمومی در توسعه یک سازمان و در نهایت یک کشور اثرات غیر قابل انکاری دارد که مدیران نیز باید توجه کافی به آن را داشته باشند.

قاسمی با بیان اینکه روابط عمومی باید استراتژی یک مدیر را به کارکنان انتقال دهد، گفت: در کنار این مهم باید چشم و گوش مدیر متبوع خود در سازمان نیز باشد و اگر موارد انتقادی از ضعف ها و کاستی ها را می شنوند باید به خوبی آنها را انتقال دهند.

رئیس کمیسیون طرح و برنامه شورای شهر ساری بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (ISO) در مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه تأکید کرد و افزود: تا زمانی که این استاندارد پیاده سازی نشود، استراتژی ها و هدف گذاری ها در مجموعه شهرداری راه به جایی نخواهد برد.
 

.