برف و یخبندان اواخر نخستین فصل بهار( فروردین ماه) که در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مازندران دما را به زیر صفر نیز رساند، مرگ زودرس سردرختی محصولات باغی کشاورزی شرق مازندران را رقم زد.

به گزارش خبرنگارایرنا، در مجموع طبق گزارش جهاد کشاورزی شهرستان های شرق مازندران در برآورد اولیه برف و یخبندان افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال به محصولات باغی شامل هلو، شلیل، گردو، گیلاس،آلوچه و به بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خسارت وارد کرد.
** خسارت ۱۶۰ میلیارد ریالی سرما در باغات بهشهر
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت که سردرختی باغات این شهرستان در سرما و یخبندان اواخر فروردین ماه سال جاری بیش از ۶۰ درصد خسارت دید.
خلیل حقیقی روزیکشنبه به خبرنگارایرنا بیشترین خسارت ناشی از سرما و یخبندان را مربوط به درختان گردو اعلام کرده است.
به گفته وی حدود ۲ هزارهکتار ازاراضی باغی بهشهردرشرق مازندران به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد ریال خسارت دیدند.
مدیرجهادکشاورزی بهشهر بیشترین نگرانی ناشی ازاین خسارت ها را عدم بیمه سپاری باغات از سوی باغداران این منطقه دانست و علت آن را در نبود تعامل دو جانبه بین بیمه و کشاورز در تعیین غرامت دانست.
شهرستان بهشهر در۵۰ کیلومتری شرق ساری مرکز مازندران واقع است که با جمعیت ۱۷۰ هزار نفری و با داشتن ۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی ۱۱ درصد تولید محصولات کشاورزی استان را برعهده دارد.
شهرستان بهشهر حدود ۹ هزار هکتار اراضی باغی دارد که بیشترین وسعت باغی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی است.
** خسارت ۳۰ میلیارد ریالی برف به باغداران گلوگاه
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در شرق مازندران میزان برآورد اولیه خسارت های ناشی از برف و یخبندان بهاره را در این منطقه حدود ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
غلامرضا قنبری به خبرنگارایرنا گفت که حدود ۷۰ درصد از سردرختی بخش توسکا چشمه از مناطق کوهستانی مستعد محصولات باغی در سرما بهاره از بین رفت.
به گفته وی بیشترین خسارت سرمای بهارانه به درختان گردو، به، گیلاس و گلابی بود.
شهرستان ۴۰ هزار نفری گلوگاه در شرق مازندران حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۱۰ درصد آن را سردرختی تشکیل می دهد.
انجیل مهمترین محصول باغی شهرستان گلوگاه در مازندران است.
** خسارت ۳۰ تا ۴۰ درصدی باغات شهرستان نکاء
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نکاء برآورد اولیه میزان خسارت به سردرختی در این شهرستان را در برف و یخبندان بهارانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرد.
علی طاهری امیری گفت که برآورد کلی خسارت ها از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
وی ارزش ریالی این خسارت ها را افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
شهرستان نکاء با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری در ۲۰ کیلومتری شرق شهرستان ساری مرکز مازندران قرار داردو با داشتن ۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی که یک چهارم آن را باغات تشکیل می دهند حدود ۸ درصد از تولید محصولات کشاورزی مازندران را بر عهده دارد.