برای نخساین حضور از آن‌رو جالب توجه است که معمولا سخت‌گیرانه‌ترین قوانین از ممنوعیت رانندگی تا تفکیک جنسیتی زنان و مردان در عربستان سعودی در طول سالیان گذشته در جریان بوده‌اند. یکی از حضار در استادیوم می‌گوید: «به خواست خدا به زنان اجازه داده می‌شود تا در آینده کارهای بزرگتری را انجام دهند؛ از سفر به تنهایی تا رانندگی». تین بار در تاریخ آن کشوربرای نخستین ببرای نخستین بار در تاریخ آن کشورار در تاریخ آن کشور
 «سلطانه» ۲۵ ساله در حالی که پرچم‌های سبز و سفید عربستان سعودی را در دست دارد و با یکی از دوستان دخترش آمده می‌گوید: «این اولین باری است که توانسته‌ام به استادیوم راه یابم. احساس می‌کنم که یک شهروند سعودی هستم».
کنار رفتن سد ورود زنان به ورزشگاه در محافظه‌کارترین کشور جهان /ولیعد جوان به دنبال اصلاحات؟
این حضور از آن‌رو جالب توجه است که معمولا سخت‌گیرانه‌ترین قوانین از ممنوعیت رانندگی تا تفکیک جنسیتی زنان و مردان در عربستان سعودی در طول سالیان گذشته در جریان بوده‌اند. یکی از حضار در استادیوم می‌گوید: «به خواست خدا به زنان اجازه داده می‌شود تا در آینده کارهای بزرگتری را انجام دهند؛ از سفر به تنهایی تا رانندگی».
جشن روز ملی عربستان سعودی برای ریاض اهمیت دارد؛ به خصوص آن‌که با ایران رقیب منطقه‌ای‌اش بر سر نفوذ در منطقه دچار منازعه شده است.
صدها نفر از مردان با شمشیر در میان نمایشگرهای بزرگ که تصاویر را نشان می‌دادند و انبوهی از اسب‌ها و شترها به اجرای نمایشنامه‌ای درباره چگونگی تاسیس حکومت عربستان سعودی پرداختند.
رسانه‌های غربی اشاره می‌کنند که حضور محمد بن سلمان جوان در مقام ولیعهدی سبب شده تا عربستان سعودی با شتاب بیشتری در مقایسه با گذشته درصدد اصلاحات اجتماعی براید با این حال معتقدان به وهابیت در عربستان سعودی که نفوذ مذهبی زیادی دارند با هرگونه حضور زنان در مسابقات ورزشی و یا حضور در سینما مخالف هستند.
کنار رفتن سد ورود زنان به ورزشگاه در محافظه‌کارترین کشور جهان /ولیعد جوان به دنبال اصلاحات؟
در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت مذهبی‌ها، محدودیت‌های مشارکت زنان در عرصه‌های آموزشی و حقوقی کاهش یافته است. برای مثال، در سال ۲۰۱۵ میلادی، برای نخستین بار زنان به شوراهای شهر در عربستان سعودی به عنوان نماینده راه یافتند.
کنار رفتن سد ورود زنان به ورزشگاه در محافظه‌کارترین کشور جهان /ولیعد جوان به دنبال اصلاحات؟

عربستان سعودی هشتاد و هفتمین سالگرد تاسیس نظام سلطنتی و حکومت رسمی خود را در حالی جشن گرفت که در رویدادی نادر و برای نخستین بار در تاریخ آن کشور به زنان اجازه داده شد تا به استادیوم بین المللی ملک فهد در ریاض راه یابند.