ونگ // طرح  هادی سنتی با رویکرد گردشگریی و بوم گردی در دو روستای نکا از توابع هزار جریب از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا و طی مراسمی با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور و مسئولان استانی شاعری نماینده مردم در مجلس فرماندار  امام جمعه و دیگر مسئولین و با حضور جمعی از اهالی روستاهای مذکور افتتاح شد.

در پایان سند مالکیت روستایی به چند تن از اهالی بصورت نمادین اهدا شد

 

IMG_20160905_110643 IMG_20160905_110718 IMG_20160905_112130 IMG_20160905_112439 IMG_20160905_113041 IMG_20160905_113057 IMG_20160905_113341 IMG_20160905_113357 IMG_20160905_113436 IMG_20160905_113827 IMG_20160905_114042 IMG_20160905_121117