حجت الاسلام عباس فرازی نیا مدیرارتباطات حوزوی وامور فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی

 

ونگ وا// حجت الاسلام عباس فرازی نیا مدیرارتباطات حوزوی وامور فرهنگی آستان قدس رضوی در روز بزرگداشت یوم الله ۹دی ماه درآستانه امام زاده قاسم شهرستان بابل اظهار کرد:۹دی ماه ماندگار ترین حرکت حماسی این امت در طول تاریخ است ومردم ایران نشان دادند که دشمن و انقلاب خود را به خوبی می شناسند وهرگز فریب حیله ها ونیرنگ های آنان را نمی خورندایشان بابیان اینکه :امروز می توان دید که این الگو منتج به بیداری و رهاوردهای بسیاری به ویژه درمنطقه شده وشکست همیشه پوشالی استکبار وخروش ملت ها علیه شیطان بزرگ جهان خوار را درپی داشته است گفت:پیوند عمیق مردم ایران باولایت ونظام اسلامی به عنوان یک روز تعیین کننده درتاریخ انقلاب اسلامی مانگاری شد وبه دلیل اهمیت موضوع باتوجه به دشمنی های استکبار باید همواره دربین مردم ومسعولان زنده بماند وبه ابعاد آن پرداخته شود فرازی نیا افزود:درحال حاضر آنچه ۹دی وحماسه بصیرت رادرکشور مهم نشان می دهد حضور قاطع وحداکثری مردم عاشورایی و ولایتمدار کشورمان درصحنه و جواب دندان شکن آن ها به فتنه اندورزی های ضد انقلاب داخل وخارج نشین درسالهای اخیر بوده وملت ایران متوجه شده اند که تنها راه دستیابی به پیشرفت وآبادانی وبرخورداری از عزت واقتدارمقاومت و قوی شدن دربرابر دشمنان است مدیر ارتباطات حوزوی وامورفرهنگی تولیت آستان قدس رضوی درپایان خاطرنشان کرد:نبایدباغفلت باعث خوشحالی دشمنان نظام جمهوری اسلامی بود برخی بخاطر غفلت به دام دشمنان نظام می افتند دشمنان نه تنها دست از توطعه و فتنه گری علیه نظام ومیهن اسلامی برنداشته اند بلکه بامیدان داری درجریان تهدید تحریم وتحریف درقبال جنگ روایت ها وجنگ شناختنی به دنبال ایجاد تغییر درمحاسبات مردم هستند .

(خبرنگاربابل سیده زینب مهدی پور )