موسی خلیلی شهردار نکا می گوید با توجه به پنج پروژه عمرانی مهم و دیگر پروژه های عمرانی سطح شهر  امسال را سال شکوفایی عمرانی نکا می بینم.

شهردار نکا که در نشست خبری در جمع خبرنگاران سخن می گفت پروژه های مهم عمرانی شهر را به این شرح توضیح داده است:

پروژه رودخانه شامل آزادسازی فاز دوم حریم رودخانه ، احداث مسیر جاده ساحلی بطول ۱,۵ کیلومتر، احداث پل چمازی به عرض ۱۲ متر و… که در این سال به بهره برداری می رسند.

پروژه ساماندهی ورودی غربی شهر که از مقابل درب شهرک شهیدسلیمانی به طول تقریبی دو کیلومتر که در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان کار شد امسال هم حدود ۱۰ میلیارد قرارداد کار بسته شد

  شهردار نکا ابراز امیدواری کرد با تکمیل ورودی غربی ، ورودی شهر زیبا می شود تا بسیاری از گردشگران را ترغیب کند وارد شهر شوند.

 مهندس خلیلی از پروژه ساماندهی غسالخانه و آرامستان در این سال خبرداد و افزود این طرح شامل احداث غسالخانه  در داخل آرامستان و پارکینگ و… می باشد.

 پارکینگ طبقاتی به ظرفیت ۱۸۰ خودرو همچنین مجتممع تجاری و پردیس سینمایی در مجموع در ۱۱ طبقه با مشارکت بخش خصوصی کارش آغاز شد. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی منطقه با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان طی ۳ سال ساخته می شود. وی افزود این کار را با سرمایه بخش خصوصی ساخته می شود که در نهایت پارکینگ و درآمد آن برای شهرداری و مجتمع تحاری برای سازنده می باشد

شهردار نکا از احداث تقاطع غیر همسطح ورودی شرقی و شمالی شهر خبر داد که با پیگیری شهرداری و شورای شهر موافقت شد و بزودی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.

مهندس خلیلی در این نشست به آزاد سازی مسیرهای پرترافیک از جمله کوچه سجادیه که انجام شد و نیز آزادسازی جنب پل به بازار روز در آینده نزردیک باعث رونق بازار روز شهر می شود.

در این جلسه مهندس میری رئیس شورای شهر ضمن تبریک بمناسبت روز شورا و اشاره به نقش شورا در ارتباط میان مردم و مسئولین گفت ما و شهرداری کنار هم هستیم و با وحدت و همدلی قدمهای خوبی برداشته شد مهندس میری همچنین گفت کاری که شهرداری در این دوره در حاشیه رودخانه شهر انجام داد یا در حال انجام است در ادوار گذشته بی نظیر است.