طرح عملیاتی پلیس فتا در برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجاز

به گزارش ونگ از اداره فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا رئیس پلیس فتا استان مازندران از اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی بر اساس مطالبات مردمی و به خصوص کاربران فضای سایبر خبر داد.

این مقام انتظامی با اشاره به مصادیق مجرمانه در خصوص ” اشاعه و ترویج فحشا در فضای مجازی ” نظیر ترغیب به ” بی حجابی، تن نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاق ، پیکر تراشی و غیره ” افزود: تا کنون با انجام ۶۷۱ رصد عام صورت گرفته تعداد ۵۴۱ مورد شناسایی انجام شده  و بالغ بر ۳۴ فقره اقدام قضائی و عملیاتی شامل  تذکر، احضار، حذف و مسدود سازی صورت گرفته است.

سرهنگ خورشاد به مروجان ناهنجارهای اجتماعی در فضای مجازی هشدار داد: تمامی تحرکات هنجار شکنان اجتماعی در فضای تحت کنترل پلیس هستند .