برنامه حرکت قطارهای حومه ای شمال ۲ کشور مستقر در مازندران از امروز چهارشنبه تغییر کرد و این زمان‌بندی جدید تا پایان خرداد ماه پابرجا است.

به گزارش ایرنا شرکت راه آهن شمال ۲ کشور برنامه زمان‌بندی حرکت قطارهای حومه‌ای این مجموعه را که شامل سه قطار حومه‌ای می شود اعلام کرده و براساس برنامه ارایه شده این قطارها از این پس حدود نیم ساعت زودتر به ایستگاه های مسیر وارد و مسافران را سوار می‌کنند.

راه آهن شمال به عنوان بخشی از خطوط ریلی سراسری از سال ۱۳۱۶ فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر قدمت جزء شبکه ریلی قدیمی کشور به شمار می رود و مسیر ۳۳۱ کیلومتری راه آهن شمال از خروجی گرمسار در استان سمنان آغاز می شود و تا ورودی ایستگاه گلوگاه در مازندران ادامه دارد و در طول مسیر ۲۲ ایستگاه برای سوار و پیاده کردن مسافران دارد.

سه قطار حومه ای روزانه در مسیر پل سفید به بندرترکمن تردد می کنند و در هر قطار در یک مسیر رفت و یا برگشت بیش از ۳۰۰ مسافر از طریق آن قابل جا به جایی است.

بنا به برنامه جدید زمان‌بندی حرکت قطارهای حومه ای این شرکت همه روزه این قطارها از پل سفید به عنوان مبدا حرکت ساعت های پنج، ۶ و ۳۰ دقیق و ۱۳ و ۱۰ دقیقه حرکت خود را آغاز می کند.

قطارهای حومه ای از سرویس های حمل و نقل ریلی مسافری هستند، که در درجه اول بین مراکز شهرها مورد استفاده قرار می گیرند. این قطارها، قطارهایی هستند که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری یک کلان‌شهر و برای دسترسی ساکنین شهرهای اقماری به این کلان‌شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر مسافرین قطارهای حومه ای با هدف رفتن به سر کار و برگشت به خانه این قطار را مورد استفاده قرار می‌دهند.

حرکت به موقع در سفر به سمت کلانشهر، سرعت بالا، حداقل توقف در ایستگاه بین راهی از ویژگی های این قطار در وضعیت ایده آل است.

پیش از این سرپرست اداره کل راه آهن شمال ۲ اعلام کرد که پارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طریق قطارهای راه آهن شمال جابه جا شدند که از این تعداد جا به جایی ۷۶۱ هزار نفر از طریق ریل باس ها یا همان قطار حومه ای انجام شده است.

رحمان معصومی با اشاره به اینکه جابجایی مسافران از طریق حمل و نقل ریلی در راه آهن شمال امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، افزود: پارسال حدود ۸۰۰ هزار مسافر از این طریق جابجا شدند.