ونگ/ سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران دربخشی از سخنانش در مراسم کلنگ زنی تصفیه خانه آب شرب شرق مازندران در واکنش به اقدامات انجام شده دولتردان برای مردم گفت: «هر وقت توانستیم بر ثروت مردم بیافزاییم آن زمانی می توانیم مدعی باشیم کاری کردیم »

وی افزود مسئولین وظیفه دارند مردم را درگیر کار و تلاش و فعالیت اقتصادی کنند. دشمنان مردم می خواهند مسئولان هیچ کاری انجام ندهند وی افزود طی ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی استان حدود صفر بود امروز با ریل گذاری که دولت در مازندران انجام داد رشد اقتصادی استان بالای ۳ درصد است با این حال هنوز عقب هستیم.