ونگ وا// جناب آقای حسینی پور نماینده محترم عالی دولت واستاندار مازندران در جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به مازندران به دو ضعف مدیریت و نظارت اشاره و اعتراف نمود که مدیران میانی بی انگیزه هستند و باید به سرعت تعیین تکلیف شوند!؟ در این فقره یعنی بی‌انگیزگی برخی مدیران میانی ما هم با جناب استاندار هم داستانیم و معتقدیم بی انگیزه بودن مدیران آفت بزرگی است که شایسته مردم شریف ونجیب مازندران نیست چرا که مردم ،از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی انتظار خدمت بی منت دارند. اما پرسش مهمی که جناب استاندار بدان پاسخ نداد ،چرایی این بی انگیزه بودن مدیران است. خوب است به قول فیلمسازان جناب حسینی فلاش بکی به گذشته بزند و سخنان خود را چه در مراسم معارفه خود، چه در زمان اولین گفتگوی تلویزیونی در سیمای مرکز مازندران وهمچنین معارفه برخی فرمانداران مرور نماید که در مورد مدیران منصوب دولت قبل چه چیزهایی بیان فرمود .راقم این سطور با توجه به سبقه کاری در کمتر استانداری از استانداران گذشته استان چنین گفتاری را در مورد مدیران اجرایی مشاهده کردم. هیچ استانداری نه هنگام معارفه وچه در طول دوران مدیریت خود این چنین به مدیران دولت قبل نتاخته است. مدیران دستگاه‌های اجرایی در همین نظام مدیریت آموختند، کارمندان رسمی دولت هستند و حتما بر اساس شایستگی ها و شاخص های مصوب به کار گرفته شدند، این که دولت تغییر کرده است که نباید شمشیر گرفت و بی دلیل بسیاری از مدیرانی که اکثر آنها پاکدست، متخصص، انقلابی وایثارگرو متعهد هستند را به خاطر اینکه در دولت سابق منصوب شدند برکنار و افرادی کم‌تجربه فاقد سابقه اجرایی مناسب رادر مناصب حساس گمارد، فقط به این دلیل که در فلان ستاد فعال بودند؟ البته تغییر حق دولت اما باید این تغییرات درجهت ارتقا خدمت رسانی به مردم باشد ولاغیر.برای تربیت یک مدیر هزاران ساعت وقت و سرمایه مادی و معنوی از بیت المال هزینه شده است، نباید به آسانی افرادرا بدون دلیل از سمت خود عزل نمود. برخورد تند و خشن مدیران کل با مدیران میانی در شهرستانها،عزل و نصب شتابزده، تعارض منافع مدیران منصوب، دخالت های غیرقانونی برخی نمایندگان در عزل و نصب‌ها علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان درقوه مجریه ،بی برنامه بودن دستگاه اجرایی تنها بخشی از دلایل بی انگیزه بودن مدیران میانی است که جناب استاندار باید برای آن تدبیری بیندیشند.
حسین ناشر