(بهترین بازیکن جام جهانی : لوکا مودریچ کرواسی)؛ (کفش طلای جام جهانی : هری کین انگلستان)؛ (دستکش طلای جام جهانی : تیبو کورتوا بلژیک)؛ (بهترین بازیکن جوان جام جهانی: امباپه فرانسه)