واحدهای نیروگاه نکا طی ۲ ماه گذشته کاملا با سوخت گاز بهره برداری شد

با کاهش چشمگیر مصرف سوخت مایع در واحدهای بخار، از ابتدای امسال تاکنون سهم سوخت گاز در توليد انرژي كل نيروگاه شهيدسليمي نكا به بیش از ۸۰ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر گفت: میزان تخصیص و مصرف سوخت گاز در نیروگاه از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافت و در این مدت، بیش از ۸۰ درصد سوخت گاز در توليد انرژي کل به ثبت رسید.

نوراله ادبی فیروزجائی با بیان اینکه استفاده از سوخت گاز طبيعي خواست اصلي نيروگاه است، افزود: بدلیل مزیت های بالای سوخت گاز نسبت به سوخت مایع، پیگیریهای زیادی از سوی نيروگاه جهت تخصيص سوخت گاز و حذف كامل سوخت مايع از چرخه مصرف اين نيروگاه انجام شد و خوشبختانه با مساعدتهای بعمل آمده از سوی مسئولان ذیربط، از اواخر خرداد ماه تاکنون همه واحدهای نیروگاه نکا بطور کامل با سوخت گاز بهره برداری شدند و مصرف سوخت مایع صفر شده است.