مراسم جشن ازدواج ۲۰ زوج جوان با همت مرکز نیکوکاری بهار مهربانی ساری و کمیته امداد و بهزیستی شهرستان و در ادامه سخنان دکتر معافی معاون کمیته امداد مازندران