پژوهش های مراکز بهزیستی استان نشان می دهد که در ۸۸ درصد طلاق های مازندران، نارضایتی والدین نقش داشته است. رد پای والدین در طلاق‌های جوانان مازنی

پژوهش های مراکز بهزیستی استان نشان می دهد که در ۸۸ درصد طلاق های مازندران، نارضایتی والدین نقش داشته است.

پژوهش های مراکز بهزیستی استان نشان می دهد که در ۸۸ درصد طلاق های مازندران، نارضایتی والدین نقش داشته است. ونگ وا، سرویس اجتماعی فاطمه نوری: طلاق با شتاب و سرعت بالایی در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که رواج آن در جامعه...

ادامه مطلب ...