“ونوشه” پژمرد  (در اندوه درگذشت استاد محمدصادق اسحاقی گرجی)

“ونوشه” پژمرد (در اندوه درگذشت استاد محمدصادق اسحاقی گرجی)

/ ونگ وا- محمدعلی تقی زاده پاسندی در تکاپوی بهار بودیم و دلخوش به دیدن شکوفه های "ونوشه"، در آستانه ی نوروز. گمان نمی کردیم در دل یک روز ابری که "وارش" با موسیقی آرامش، بر بام خانه ها نوید روزهای خوب را می دهد، خبر مرگ ونوشه...

ادامه مطلب ...