قفل توسعه نیافتگی بر فعالیت فرودگاههای مازندران

قفل توسعه نیافتگی بر فعالیت فرودگاههای مازندران

      حکایت فرودگاههای مازندران مصداق ضرب المثل ' آفتابه لگن هفت دست ، شام و ناهار هیچی ' است به این معنی که گردشگرپذیرترین استان کشور سه فرودگاه دارد ولی هیچ یک از فرودگاههایش قادر به ارائه خدمات مطلوب و در حد استاندارد...

ادامه مطلب ...