احیای آیین‌های بومی محلی مازندران با عنوان تورهای یک‌روزه ساری‌گردی مسئول حوزه گردشگری شهرداری ساری:

احیای آیین‌های بومی محلی مازندران با عنوان تورهای یک‌روزه ساری‌گردی

مسئول حوزه گردشگری شهرداری ساری گفت: تورهای معرفی و احیای آیین های بومی و محلی مازندران با عنوان تورهای ساری‌گردی از دوم فروردین در شهرستان ساری به صورت رایگان در حال اجراست. به گزارش ونگ وا، رضا مردانی از برگزاری...

ادامه مطلب ...