روحانی ترامپ را مات کرد – حسین نوش آبادی

روحانی ترامپ را مات کرد – حسین نوش آبادی

           سخنرانی دقیق، عالمانه و هوشمندانه آقای دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از سخنان زشت، بی منطق و کینه‌توزانه ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تحسین همگان را برانگیخت. سخنان رئیس جمهوری اسلامی...

ادامه مطلب ...