استاندار مازندران در جمع مردم نکا: سوآپ نفتی نکا احیا می شود

استاندار مازندران در جمع مردم نکا: سوآپ نفتی نکا احیا می شود

         استاندار مازندران با اشاره به جایگاه برتر ایران اسلامی در پنج محور ممنوعه جهان گفت: این کشور نشان داد در شرایط حاد تحریم می تواند با استفاده از دانش جوانان خود افتخار بزرگی کسب کند.  محمد اسلامی شنبه...

ادامه مطلب ...