شهر من تاب بیاور، همانطور که در جنگ تاب آوردی

شهر من تاب بیاور، همانطور که در جنگ تاب آوردی

یادداشت دکتر عالیه شکربیگی دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده که زاده سرپل ذهاب است و این روزها برای یاری عزیزان زلزله زده راهی دیارش شده؛ همکار خوبم تسلیت مرا بپذیر. عد از سه روز که...

ادامه مطلب ...