افزايش میزان جمع آوري زباله خشك در كلبه هاي تپش طرح تفكيك زباله شهر:

افزايش میزان جمع آوري زباله خشك در كلبه هاي تپش

سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري با جانمايي كلبه هاي تپش در سطح شهر، طرح تفكيك زباله از مبداء را اجرايي کرده است. به گزارش ونگ وا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، سازمان مديريت پسماند شهرداري مركز...

ادامه مطلب ...