تلویزیون نیمه‌خصوصی، مرهم بحران افکار عمومی در ایران

تلویزیون نیمه‌خصوصی، مرهم بحران افکار عمومی در ایران

     ابوالفضل فاتح - هرگاه در ایران رخدادی با ابعاد بزرگ صورت می‌گیرد، نوع بازتاب آن در رسانه‌های بین‌المللی و تأثیر این رسانه‌ها بر هدایت افکار عمومی در ایران به دغدغه‌ی بسیاری از سیاستگذاران تبدیل می‌شود....

ادامه مطلب ...