تصویب لایحه عوارض شهری و نرخ سرویس مدارس در ساری عضو شورای شهر ساری خبر داد:

تصویب لایحه عوارض شهری و نرخ سرویس مدارس در ساری

عضو شورای شهر ساری از تصویب لایحه عوارض شهری در ساری پس از شش سال خبر داد. به گزارش ونگ وا، قاسم قاسمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از شش سال لایحه عوارض شهرداری ساری به تایید هیئت انطباق فرمانداری...

ادامه مطلب ...