تاسیس اردوگاه تیم های ملی در ساری نائب رئیس شورای شهر ساری خبر داد

تاسیس اردوگاه تیم های ملی در ساری

نائب رئیس شورای شهر ساری از احداث اردوگاه تیم های ملی در فاز دوم بوستان ملل ساری خبر داد. ونگ وا، سرویس اجتماعی فاطمه نوری: عملیات اجرایی فاز دوم بوستان ملل در ساری آغاز شده است. شهروندان ساروی و بسیاری از شهرهای اطراف پس...

ادامه مطلب ...