آمادگی برای ارتقای روابط اقتصادی مازندران و آفریقای جنوب رئیس اتاق بازرگانی مازندران خبر داد:

آمادگی برای ارتقای روابط اقتصادی مازندران و آفریقای جنوب

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد که در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کند تا شاهد ارتقای روابط اقتصادی دو کشور باشیم. به گزارش ونگ وا به نقل از فارس،...

ادامه مطلب ...