باهنر هم «نهی» احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات را تایید کرد

باهنر هم «نهی» احمدی‌نژاد از حضور در انتخابات را تایید کرد

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه احمدی‌نژاد به دلایلی برای ورود به انتخابات منع شد، گفت: ما از نظر سیاست راهبردی توصیه می‌کنیم نه مخالفین احمدی‌نژاد از منع شدن وی اظهار شعف کنند و نه دوستان وی خیلی دمق شوند و...

ادامه مطلب ...