دلربائی جاذبه های گردشگری مازندران برای سفیر نروژ

دلربائی جاذبه های گردشگری مازندران برای سفیر نروژ

      سفیر نروژ در ایران ظرفیت های گردشگری مازندران را باب طبع جوانان گردشگر کشورش دانست و خواستار ایجاد و گسترش همکاری دو جانبه میان شرکت های توریستی نروژ با همتایان ایرانی در این زمینه شد.  ' لارش نوردروم ' روز سه...

ادامه مطلب ...