هر کاری بتوانم برای مردم شهرم انجام می دهم

هر کاری بتوانم برای مردم شهرم انجام می دهم

نائب رئیس شورای شهر ساری با بیان اینکه کاهش حقوق در شهرداری ساری در راستای اجرای عدالت و ضوابط بوده است گفت: دلم برای جوانان شهرم می سوزد و هر کاری بتوانم برای مردم شهرم انجام می دهم. به گزارش ونگ وا به نقل از کرانه شمال،...

ادامه مطلب ...