معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران خبر داد شناسایی و دستگیری تمامی عاملان آشوب در مازندران

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران خبر داد شناسایی و دستگیری تمامی عاملان آشوب در مازندران

     معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: همه آنهایی که امنیت استان را سلب کردند، شناسایی و دستگیر شدند و باید پاسخ‌گو باشند، بسیاری از دستگیرشدگان نیز ابراز پشیمانی کردند و می‌گفتند دچار احساسات...

ادامه مطلب ...