موسی خلیلی شهردار نکا در جمع خبرنگاران با اشاره به ارتباطش با رسانه ها گفت درنشست های خبری هر قولی دادم پایش ایستادم نیامدم پروژه ای تعریف کنم که نتوانم به پایان برسانم.
وی خبرنگاران و دیدگاههایشان را یکی ازاتاق فکرهایش دانست و با توجه به نقش موثر رسانه ها گفت انتظار بیشتری از رسانه ها و تاثیر گذاری آنها را دارم.
وی گفت یا توجه به بودجه ۱۸۵ میلیاردی شهرداری در سال جاری تاکنون در مرداد ماه حدود ۴۰ درصد یعنی ۷۵ میلیارد تومان محقق شد و همه حقوق ها و مزایای کارکنان شهرداری به روز پرداخت می شود.
شهردار نکا از مهمترین پروژه های شهرداری در هفته دولت افتتاح طرح توسعه آرامستان، کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی دانست و افزود تلاش زیادی کردیم و طرح ورودی شمالی و شرقی شهر را به اداره راه و شهرسازی دادیم با آنکه ارتباطی به حوزه شهری ندارد امیدواریم در هفته دولت این پروژه ها هم کلنگ زنی شود.
شهردار نکا به آزاد سازی بخشی ازحریم رودخانه نکا اشاره کرد که در حال انجام است و افزود تا ۴۵ روز آینده این مسیر قابلیت عبور و مرور را دارد.
مهندس خلیلی همچنین به پروژه ورودی شهر از سمت غربی اشاره کرد و افزود سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شد امسال هم با ۹ میلیارد قرارداد در حال تکمیل آن هستیم.
وی افزود امسال حدود ۷۰۰۰ تن آسفالت تحت عنوان نهضت آسفالت در سطح معابر و چاله و چوله های شهر ریخته شد.
در این جلسه سید اسماعیل میری رئیس شورای شهر نکا با اشاره به برگزاره انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر در سال سوم که با کمال آرامش برگزار شد افزود چون هدف اعضای شورا در این دوره خدمت به مردم و حفظ انسجام است هیچ مورد حاشیه ای در انتخابات هیات رئیسه و کمسیون ها مشاهده نمی شود.
رئیس شورای شهر از شهردار و مجموعه شهرداری بدلیل کسب رضایت نسبی شهروندان تقدیر و تشکر کرد.