دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جدیدترین رده بندی دانشگاه‌های آسیایی موفق به کسب رتبه ۶۸ شد.
رتبه ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاه های آسیاییبه گزارش شمال نیوز، در پایگاه موسسه رتبه بندی تایمز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جدیدترین رده بندی دانشگاه‌های آسیایی موفق به کسب رتبه ۶۸ شد.

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین با کسب رتبه ۶۸ رتبه بندی تایمز در جایگاه سوم در میان دانشگاه‌های ایران قرار گرفت.

این موفقیت در شرایطی بدست آمده است که در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی سال ۲۰۲۲ از ایران فقط ۶ دانشگاه در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته است.

 

رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۲، ارزیابی تعداد بیش از ۶۰۰ دانشگاه مطرح آسیایی از ۴۷ کشور را در بردارد.

 

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر در سطح بین‌المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی را درکنار رتبه‌بندی‌های بین المللی خود انجام داد. روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که در قالب معیار‌های آموزش، تحقیق، انتقال دانش وچشم انداز بین المللی بهره جسته است.