فرماندار نکا در این نشست با اشاره به وضعیت شهرستان نکا به لحاظ  تشیع ،انقلابی گری، دفاع مقدس،حضور پررنگ مردم در عرصه های سیاسی و انتخاباتی و… که جزو بهترین شهرستانهای مازندران است افتخار نوکری این مردم را برای خودش فرصتی ارزنده دانست و افزود امیدوارم بتوانم در پایان راه خدمات ارزنده به مردم ارائه دهم.

وی گفت در سوابق مدیریتی بنده سر سوزنی نمی توانید  اشکال پیدا کنید. نمی توانید موردی پیدا کنید که مماشات و یا تعارف کرده باشم. بنده بعنوان مدیر حق ندارم در برابر کم کاریها تعارف کنم. مبارزه با فساد را امری جدی می دانم.

عبدالرضا بابایی همچنین در خصوص انتقاد پذیر بودن خود گفت: شما مطمئن باشید بنده کاملا از نقد استقبال می کنم، هیچ کانالی، پیجی، صفحه ای در دوره من بسته نخواهد شد.

وی خبرنگاران را بهترین مشاوران امین و چشم و گوش جامعه برشمرد و افزود:  برای همکاری بیشتر با خبرنگاران و رسانه های رسمی شهرستان آمادگی کامل دارم.