بر اساس این قطعنامه که در رای گیری روز سه‌شنبه اول مارس به تصویب رسید، ”نوروز یک جشن باستانی با قدمت ۳۰۰۰ سال است.

شورای شهر واشنگتن، پایتخت امریکا به اتفاق آرا قطعنامه به رسمیت شناختن نوروز به عنوان یک ”رویداد فرهنگی و تاریخی ” را تصویب کرده است.
به گزارش بی بی سی، بر اساس این قطعنامه که در رای گیری روز سه‌شنبه اول مارس به تصویب رسید، ”نوروز یک جشن باستانی با قدمت ۳۰۰۰ سال است. ”
قطعنامه شورای شهر واشنگتن به نقل از سازمان ملل متحد، نوروز را جشنی دانسته که به وسیله ”۳۰۰ میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان” و دیگر نقاط جهان گرامی داشته می شود.