با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور وزیر صمت و استاندار مازندران، ۱۵۸۰ میلیارد تومان پروژه های بخش صنعت در مازندران به بهره برداری می رسد. ‎

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری چند واحد صنعتی و بازدید از پروژه های صنعتی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری به استان مازندران سفر می کند.

در این سفر مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در مازندران، طرح های توسعه واحدهای صنعتی ساوین تاب وکاله را افتتاح خواهد کرد.

همچنین افتتاح ویدئو کنفرانسی پروژه آرین شیمی در بندر امیرآباد با حضور رئیس محترم جمهور در روز پنج شنبه انجام خواهد شد.

در این سفر دو روزه بیش از ۱۵۸۰ میلیارد تومان طرح های صنعتی افتتاح خواهد شد.

بازدید از پایانه صادراتی روماک گستر، بازدید از بندر امیرآباد و برخی واحدهای صنعتی استان از دیگر برنامه های سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به مازندران می باشد.