با تلاش جهادي كاركنان نيروگاه نكا و در دمايي نفسگير محقق شد:

تعميرات غيرمترقبه و تعويض پره هاي آسيب ديده توربين واحد ۴ بخاري با ركوردي کمتر از ۱۰۰ ساعت

مديرعامل شركت مديريت توليد برق نكا از تعمير غيرمترقبه و تعويض پره هاي آسيب ديده توربين واحد۴ بخاري با ركوردي کمتر از صد ساعت و در شرايطي بسيار سخت خبر داد.

💠 محسن نعمتي با تقدير از زحمات کارکنان نيروگاه، زمان صرف شده براي تعويض پره هاي آسيب ديده را کمتر از ۴ شبانه روز اعلام کرد و افزود: با توجه به دماي بالاي توربين و احتساب زمان خنك كاري و ايجاد شرايط مناسب براي كار، در شرايط عادي براي انجام اين فعاليت تعميراتي ۱۵ روز زمان پيشبيني مي شود ولي بدليل وقوع اين حادثه در ايام پيك مصرف تابستان و نياز شديد شبكه براي تأمين برق مشترکان و قدرت بالاي توليد واحدهاي بخاري اين نيروگاه، همكاران توانمند و متعهد ما با همت مثال زدني، روحيه جهادي و از خودگذشتگي به دل گرما زدند و در دماي نفسگير بالاي ۵۰ درجه سانتيگراد درمحيط كاري و رطوبت ۹۰ درصدي هوا توانستند اين فعاليت دشوار تعميراتي را با بكاربستن شيوه هاي ابتكاري در کمتر از ۴ شبانه روز به سرانجام برسانند و بار ديگر ركورد تازهاي در كارنامه درخشان خدمت رساني صنعت برق كشور بدست كاركنان نيروگاه نكا رقم خورد.

✳️ وي همچنين گفت: اين واحد با ظرفيت توليد اسمي ۴۴۰ مگاوات، در ساعت ۲۱ و ۲۸ دقيقه سوم تيرماه جهت بررسي دلايل افزايش ارتعاش پله اي ياتاقانهاي توربو ژنراتور از مدار خارج شد، در بررسي هاي اوليه، شکست يکي از پره هاي رديف آخر سمت ترنينگير(ss) توربين فشار ضعيف و وارد آمدن آسيب در اثر برخورد تکه هاي جدا شده پره شکسته با پره مجاور و سوراخ شدن تعدادي از لوله هاي کندانسور سمت غربي محرز شد كه با توجه به شرايط مصرف شبکه، براي تسريع در انجام تعميرات، تعويض پره هاي آسيب ديده و بازگشت مجدد واحد به مدار توليد در کوتاهترين زمان ممکن تمهيدات و هماهنگيهاي لازم در اسرع وقت انجام شد و واحد با موفقيت به شبكه سراسري برق كشور پيوست.

💢 واحدهاي بخار نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت هر كدام ۴۴۰ مگاوات، نقش موثري در پايداري شبكه سراسري برق كشوردارند .